Com tractar les cicatrius amb Winback?

Com tractar les cicatrius amb Winback?

La cicatrització es refereix a tots els fenòmens que condueixen al restabliment de la continuïtat dels teixits. En aquest conjunt de fenòmens de reparació de teixits intervenen nombrosos processos cel·lulars i moleculars. Aquests processos es descriuen generalment en tres fases superposades. Com a fisioterapeutes actuarem en la cicatrització de la pell, per a evitar les complicacions tissulars, fascials o posturals que puguin haver-hi. No obstant això, altres teixits tous (lligaments, tendons, vísceres…) presenten les mateixes fases de cicatrització amb aspectes histològics propis de cada estructura. El coneixement d’aquests processos cel·lulars i moleculars, fase per fase, així com el coneixement de l’energia Winback, permetrà optimitzar el procés de cicatrització.

 • La fase inicial, vascular i inflamatòria:
  L’etapa vascular, a través de la vasodilatació i l’augment de la permeabilitat capil·lar, permet el subministrament de proteïnes sèriques, com els fibrinògens, que limiten l’extensió de les lesions i guien a les cèl·lules inflamatòries.
 • L’etapa inflamatòria:
  Es produeix per la formació del granuloma inflamatori compost, entre altres, per macròfags. Aquesta etapa és fonamental perquè la qualitat de la dissuasió induirà l’evolució posterior del procés de cicatrització. Gràcies a la diatèrmia, l’energia Winback aplicada localment (en CET o MIX) contribueix a afavorir aquesta fase inicial millorant la vascularització dels capil·lars superficials. Per a evitar riscos infecciosos, treballarem al voltant de la ferida.
 • La fase de recuperació dels teixits:
  Aquesta fase correspon a la proliferació de fibroblasts, l’angiogènesi i la síntesi de matriu extracel·lular. L’efecte biològic de l’energia Winback, permet optimitzar aquesta fase, per la seva acció sobre el fibroblast fent que el col·lagen de tipus III sigui bio disponible al principi, i després gradualment el col·lagen de tipus I.
 • La fase de maduració i remodelació:
  La matriu extracel·lular es remodelarà en els dos mesos següents al tancament de la ferida. A continuació, la maduració secundària, amb el desenvolupament d’una estructura de col·lagen més densa, resistent i elàstica, pot continuar durant dos anys. L’efecte biològic de Winback, combinat amb una diatèrmia suau, millora la troficitat del teixit. Gràcies a la seva difusió a través de les polseres RET, la diatèrmia generada permet al terapeuta dirigir la remodelació del col·lagen.

L’energia Winback permet així optimitzar cada fase del procés de cicatrització gràcies als seus principis d’acció: efecte biològic i diatèrmia. Aplicats correctament, mitjançant l’accessori adequat, els tractaments primerencs de les cicatrius amb Winback oferiran un bon pronòstic del procés de cicatrització.

No perdis el fil

Sigues el primer a conèixer les novetats i les promocions

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a info@gabinetmedic.com

× Et podem ajudar?